-Blindpreg – opphøyd preg – gir en flott effekt både med og uten foliering – trykk

Blindpreg er et klassisk virkemiddel som hever kvalitet og inntrykk av trykksaker.Vi har lang erfaring med produksjon av klisjéer til blindpreg.Blindpreg er opphøyning, eller nedsenking av logo, tekst eller dekor i trykk-arket. Vi produserer pregesett som består av ho-klisjé i magnesium og han-klisjé i plast. For å få til et best mulig resultat, øker vi hoa så det blir plass til papiret eller kartongen som skal preges.

Benyttes blindpreg i kombinasjon med foliepreg og/eller fargetrykk gir dette spennende effekter.
Ved bestilling av klisjéer til blindpreg, er vi avhengig av at filene er vektoriserte, outlinede, da vi må behandle filene før produksjon. Vi kan bruke ai, eps og pdf filer.
Les mer om filer her
Kvalitetskontroll Jo bedre klisjé desto finere resultat. Vi føler ansvaret som ligger i å lage klisjé. For å sikre kvaliteten foretar vi alltid nøye etterkontroll.
  • Blindpreg for opphøyd preg

    Blindpreg hvor preget står opp av arket.

  • Blindpreg for preg ned

    Blindpreg hvor preget går ned i arket.

  • Krasjpreg

    Preg hvor det kun brukes en positiv klisje til å `krasjprege`ned i arket