– Vi leverer flexoklisjéer ferdig montert – klar til å sette rett i maskinen –

Flexo-trykk er en direkte høytrykksmetode som stadig øker i omfang. Flexo-trykk brukes mest i emballasjeindustrien, og i utlandet er det økende interesse innenfor bl.a. avistrykk.

Tilpasset
Vi lager flexoklisjéer i forskjellige tykkelser tilpasset kundenes trykk-kvaliteter og trykkmaskiner. Vi har fulgt utviklingen, og er kjent med dagens krav til trykkresultat.


Ferdig montert
Vi har monteringsplotter med stor nøyaktighet som gjør at vi leverer jobbene ferdig montert. Vi monterer klisjéene på monterings-folie med påtegnet krympet stanseriss. Folien blir påsatt list og maljer ferdig til å henge rett i trykkmaskin. Vi tilbyr også papirriss av stansetegning som er tegnet på vår plotter.

Materiell
Vi leverer forbruksmateriell til montering av flexoklisjéer, som monteringsfolie, cycomp, lister, tech 7,dobbeltsidig tape og maljer.
Vi leverer idag klisjéer til 5-fargetrykk, der vi tar hensyn til punktstigning i trykken, overlapp og forskjellig strekk.
  • Flexoklisjéer i 5,5mm tykkelse

    Vi produserer flexoklisjéer i 5,5 mm tykkelse ferdig montert.

  • Flexoklisjéer i 2,84mm tykkelse

    Flexoklisjéer i 2,84mm tykkelse med backing.

  • Ferdig montert

    Klisjéene leveres ferdig montert, klar til å sette rett i maskinen.